image
image
image
image

Forside | Funksjoner | ASP drift | Kontakt


Campus Pro
er et komplett administrativt dataverktøy for skoler, store som små. Campus Pro følger studenten fra første forespørsel til fullført studium. Campus Pro håndterer all økonomi pr student og pr studium. Fakturering gjøres enkelt bla. via pdf og automatisk utsending via epost.
Campus Pro gir mulighet for individuell tilpasset fagsammensettning uavhengig av klassestruktur. Dette gjør det lett å generere unik Timeplan pr student.

Mange skoler sliter med sin administrasjon som dermed gir store unødvendige administrative kostnader.
 • Mangler dere et støtteverktøy for å generere og skrive ut timeplan som er tilpasset hver student?
 • Tilbyr dere ikke fagprodukter som avviker fra klassestruktur fordi dette gir administrativ hodepine?
 • Har dere manuelle metoder for å registrere fravær. Hvorfor ikke la læreren legge dette inn via web?
 • Dårlig likvidet pga. manglende mulighet til økonomisk oppfølging?
Campus Pro har løsningen på disse problemene og mange andre.


Campus Pro gjør arbeidsdagen enklere:
 • Enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt. Individuelt tilpasset lister på brukernivå.
 • Unik Timeplan modul med fordelingsautomatik. Timeplan er individuell, uavhengig av klassestruktur.
 • Campus Pro gir total oversikt over alle søknader og innmeldte studenter.
 • Campus Pro håndterer all økonomi pr student og pr studium. Mange økonomirapporter gir total kontroll.
 • Dokumentene kan skannes inn som PDF, direkte fra Campus Pro. De blir dermed tilgjengelig i databasen.
 • Hva med å legge inn bilde av studenten. Bruk Drag & Drop teknikk for innlegg av bilder.
 • Innebygd funksjoner for utsendelse av standard brev med brevfletting også direkte ut på epost.
 • Campus Pro har mange integrerte løsninger som gjør den administrative hverdag enklere.
 • "Min Side" funksjon på web for studenter med studium og økonomi oversikt.

 • ASP drift gjør oppstart og drift mye enklere og rimeligere.


Nå med ASP drift!
Campus Pro leveres bla. som ASP løsning. Din database er ikke i "nettskyen" men installeres på 4Dialogs servere som fysisk står på to lokasjoner hos anerkjent ISP i Norge. Kundene kobler seg opp via webløsningen eller fra klientprogrammet. Ingen server må installeres hos kunden. Ingen kompetanseoppbygging i IT-avdelingen. 4Dialog tar jobben med drift og vedlikehold samt sikkerhetskopi av databasen.
All Contents ©Copyright 2012 4Dialog as - Tillrettelagt for web: 4Dialog as

Valid HTML 4.01 Transitional